Eleştirel düşünme, bireyin amaçlı ve bilinçli bir şekilde gerçekleştirdiği bir beceridir.

Alışılmış olanın ve kalıpların aşıldığı, önyargıların, varsayımların ve sunulan her türlü bilginin sorgulandığı, değerlendirildiği ve yargılandığı bir eylemdir.

Günümüz şartlarında yeniliklere ayak uydurmanın ötesinde yeniliğin öncüsü olan, hızlı ve doğru kararlar alabilen nesillerin eleştirel düşünme becerilerine sahip olması gerekir.

Bu nedenle öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini geliştirecek öğretim süreçleri tasarlamak eğitimin öncelikli amaçları arasındadır. Bunun içinse öncelikle Eleştirel Düşünme Becerileri tespit edilmeli ve buna bağlı olarak süreç belirlenmelidir.


Eleştirel Düşünen Bireyler;
● Sorgular
● Araştırır
● Sonuç Çıkarır
● Problemi Tespit Eder
● Problem Çözer
● Akıl Yürütür
● Muhakeme Eder
● İyi Gözlem Yapar